VideoSản phẩm HOT

    BẢN ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG

Hướng Dẫn Lắp Đặt Ván Sàn Tre

>> Có 2 phương pháp thi công ván sàn tre là:

 . Phương pháp Lắp nổi ( video ) : là phương pháp sử dụng keo sữa an toàn kết dính các thanh vánd sàn lại với nhau.Pương pháp này áp dụng cho căn phòng có chiều rộng < 9m

 . Phương pháp Bắn đinh trên cốt Plywood hoạc xương gỗ: là phương pháp sử dụng súng bắn đinh để kết dính giữa sàn tre và các tấm Plywood hoạc xương gỗ với sàn nhà.Phương pháp này áp dụng cho căn phòng có chiều rộng > 9m.

 

No comments for the moment.

Only registered users can post comments


Home Home | Back to Thi công